Over Ons | Van Hooff

Servicemonteur

Doel van de functie

Functienaam : Service monteur
Werkzaam op afdeling: Buitendienst

Het doel van de functie servicemonteur is het verhelpen van storingen, het afstellen en het onderhouden van intern transportmiddelen bij de klant op locatie in de breedste zin van het woord.

Resultaatgebied

Draagt zorg voor een klantvriendelijke en professionele houding bij het onderhouden van de trucks en/of het afhandelen van storingen van de trucks.

Functieprofiel

De servicemonteur is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen, het afstellen en het onderhouden van intern transportmiddelen op zowel elektrotechnisch -, hydraulisch- als mechanisch gebied bij de klant op locatie.
De intern transportmiddelen bestaan uit o.a. vorkheftrucks (elektro, LPG en diesel), zijladers, reachtrucks, pallettrucks, stapelaars etc.
Na afloop wordt een werkrapport gemaakt van de verrichte werkzaamheden, middels een PDA. Aansturing vindt plaats door de planner en de servicemonteur rapporteert tijdig aan de planner het verloop van de onderhoud /storing.
Indien noodzakelijk worden onderdelen besteld bij de partsafdeling t.b.v. onderhoud/reparatie. Hij draagt zorg voor een klantvriendelijke en correcte afhandeling van servicevragen. Speelt op de juiste momenten vragen en/of opmerkingen door aan de afdeling Sales.

Hij heeft de beschikking over een service bus die is ingericht met alle moderne gereedschappen. In het verkeer houdt hij zich aan de regels van goed verkeersgedrag.

Draagt tevens zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving en is bereid om alle niet met naam genoemde werkzaamheden binnen de onderneming uit te voeren.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Zelfstandigheid
-Krijgt informatie van de planner over de storing/klacht
-Evalueert het een en ander voor een concrete aanpak
-Beoordeelt zelf de verhouding tussen bedrijfsbelang en serviceverlening
-Voert de werkzaamheden nagenoeg geheel zelfstandig te plekke uit of onder toezicht van een senior servicemonteur
-De problemen bij de reparaties zijn niveaugericht
-Is bevoegd zelfstandig onderdelen in te kopen, na overleg met de planner en partsafdeling
-Is bevoegd het werk stil te leggen indien gevaar dreigt voor mens en/of goederen.

Afbreukrisico
-De werkzaamheden van een junior servicemonteur worden regelmatig gecontroleerd door een senior servicemonteur zodat de kans op schade en herstelkosten is terug te brengen.

Rapporteren
-Rapporteert werkzaamheden en evt. onvolkomenheden aan de planning

Representatief
-Zorg voor correcte bedrijfskleding en uiterlijk
-Zorgt voor een schone service bus

Consignatie
-Neemt deel aan roulerende storingsdienst

Functie eisen & persoonskenmerken

• MBO (automonteur) denkniveau, verworven door studie en/of ervaring
• Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
• Kennis van intern transportmiddelen is een must
• Hoge mate van zelfstandigheid
• Klantvriendelijke benadering
• Kan tactvol actie nemen
• Kan goed omgaan met diversiteit aan mensen (klanten)
• Kan goed luisteren
• Is klantgericht en kan commercieel denken
• Heeft discipline in zijn werk
• Neemt initiatief
• Kan eigen werk goed organiseren

Competenties vanuit kernwaarden

Betrouwbaar
Het nakomen van afspraken

Gedreven
Bereid zijn om een extra stap te zetten voor haar klanten

Klantgericht
Klanttevredenheid in de gaten houden

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
Respect voor het milieu en de omgeving

Respect/Waardering
Is beleefd, kan goed samenwerken, toont begrip en betrokkenheid

Vakkundig
Toont technisch inzicht, werkt snel en accuraat

Competenties vanuit functie

Besluitvaardigheid
Zorgvuldig maar vlot beslissingen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.

Betrokkenheid
Zich verbonden tonen met de taak/order.

Discipline
Houden aan afgesproken procedures, planningen en voorschriften.

Inzet
Bereidheid om mee te denken en zich betrokken voelen, geen 8 tot 5 mentaliteit

Organiseren eigen werkzaamheden
Efficiënt omgaan met de eigen tijd. Zorgen dat taken in de juiste volgorde en tijd plaats vinden.

Samenwerking en overleggen
Overlegt met de leidinggevende, werkt nauw samen met collega’s, evt. anderen raadplegen en betrekken